Skip to main content

Kindertaalcoach

Met een goede taalontwikkeling heeft jouw kind betere kansen.

Wanneer Nederlands niet de moedertaal van jouw gezin is, kan het soms lastig zijn de Nederlandse taal goed te ontwikkelen. De Kindertaalcoach van Yunio helpt gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 5 jaar  bij het ontwikkelen van de Nederlandse taalvaardigheid.

De Kindertaalcoach is een vrijwilliger die wekelijks een bezoek brengt aan jouw gezin, van gemiddeld anderhalf tot drie uur. Tijdens deze bezoeken werkt de Kindertaalcoach actief met je kind aan het verbeteren van de taalvaardigheid. De kindertaalcoach doet spelletjes met je kind, leest verhalen voor en speelt samen met speelgoed.  De nadruk ligt op interactie en plezier, waardoor leren een natuurlijk en leuk proces wordt. De vrijwilliger kan zelfs samen met jou en je kind naar de bibliotheek gaan, de speeltuin bezoeken of samen boodschappen doen, om zo de taalontwikkeling te bevorderen. Dit principe van "voordoen en samendoen" speelt een cruciale rol in het stimuleren van taalontwikkeling bij jonge kinderen.

Betere kansen

Kinderen die opgroeien in niet-Nederlandstalige gezinnen leren vaak Nederlands als tweede taal. Kinderen zijn net sponzen; ze pikken woorden heel snel op en anderen zijn hun grote voorbeeld. Hoe eerder een kind een taal aangeboden krijgt, hoe beter het kind de taal leert speken en begrijpen. En juist daarom is een kindertaalcoach voor niet-Nederlandstalige kinderen van grote waarde; zo wordt je kind al ruim voor de basisschooltijd vertrouwd met het Nederlands, leert het de taal begrijpen en kan het zelfs eenvoudige taken uitvoeren! Je kind krijgt daarmee een geweldige voorsprong; het voelt zich meer op zijn gemak  op school, sluit beter aan bij andere leeftijdsgenoten en kan met de juf praten. Betere kansen dus door een goede taalontwikkeling.
 

In welke gemeenten kun je gebruik maken van de kindertaalcoach?

In de gemeente Bronckhorst, Winterswijk en Aalten kun je gebruik maken van het Kindertaalcoach project.  Je hebt geen verwijzing nodig.

Wat kost een kindertaalcoach?

Een Kindertaalcoach is gratis.

Interesse? Met wie en hoe kun je contact opnemen?

Wil je meer informatie of je aanmelden, neem dan contact op met een van de projectcoordinatoren. Hieronder zie je hun contactgegevens.


Rianne Stemerdink

Bianca van den Berg

Nicole Tannemaat