Skip to main content

Voor- en vroegschoolse educatie

Het voor- en vroegschoolse educatie programma is er voor kinderen met risico op een achterstand in de ontwikkeling. Jonge kinderen kunnen door verschillende oorzaken een achterstand in hun taalontwikkeling of op andere vlakken zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling oplopen. Omdat een goede start op school van groot belang is, zijn er - op indicatie van de jeugdverpleegkundige - speciale programma’s voor kinderen met risico op achterstand. Overleg met jouw jeugdverpleegkundige of jouw kind hiervoor in aanmerking komt. 

Hoe werkt het?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een combinatie van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en een basisschool, met doorlopende programma’s. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van je kind. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Per gemeente is het aantal dagdelen verschillend. Informeer er naar bij de gemeente of jouw jeugdverpleegkundige. 

Nederlands leren

Vroegschoolse educatie is ideaal voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben. Als je kind niet goed Nederlands spreekt en de stof niet goed kan volgen, loopt het later het risico voortijdig van school te gaan. Door vroegschoolse educatie begint je kind beter voorbereid aan groep 3. In de gemeente Aalten, Bronckhorst en Winterswijk hebben wij hiervoor zelfs een speciaal kindertaalcoach project. 

Samenwerking met het consultatiebureau

De pedagogisch medewerkster van de peuterspeelzaal of voorschool overlegt regelmatig met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Zij volgen de ontwikkeling van je kind. Daar waar nodig wordt je kind zo vroeg en zo goed mogelijk ondersteund. Bovendien kun je als ouder zelf ook rekenen op goede ondersteuning.

In welke gemeenten kan jouw kind gebruik maken van VVE?

In alle Yunio gemeenten kunnen kinderen gebruikmaken van voor- en vroegschoolse educatie indien nodig. Zie het kaartje voor alle Yunio gemeenten.

Wat kost het?

In iedere gemeente is de vergoeding voor het VVE programma anders. Informeer er naar bij de gemeente of jouw jeugdverpleegkundige. 

Interesse? Met wie en hoe kun je contact opnemen?

Denk je dat voor- en vroegschoolse educatie iets voor jouw kind is? Bespreek dit dan met jouw jeugdverpleegkundige of jeugdarts op het consultatiebureau. Zij kan je verder helpen. Je kan haar bereiken via telefoon, mail of tijdens het eerstvolgende bezoek aan het bureau (de directe contactgegevens van je jeugdverpleegkundige zitten in het groeiboekje).