Skip to main content

Vaccineren

Op het consultatiebureau kun je met je kind terecht voor de vaccinaties tegen 12 ernstige ziekten. Er is goed nagedacht over de volgorde waarin deze worden gegeven. In onderstaand vaccinatieschema van het RIVM lees je wanneer de vaccinaties (door Yunio) worden aangeboden. Voor uitvoering van het vaccinatieprogramma vraagt de jeugdarts om je toestemming.

Vaccinatieschema (Nederland)

In het vaccinatieschema staat wanneer kinderen hun vaccinaties krijgen aangeboden. Het Nederlandse schema is historisch gegroeid en volledig afgestemd op het voorkomen van ziekten in Nederland. Het is voor ieder kind in Nederland het beste schema, er is daarom geen medische reden om bij een gezond kind van het schema af te wijken. Het schema wordt aangepast als er nieuwe vaccins komen of nieuwe wetenschappelijke inzichten.

bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl

Rotavaccin voor zuigelingen vanaf 2024

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt in 2024 uitgebreid. Zuigelingen die vanaf 1 januari 2024 worden geboren, krijgen een vaccin tegen het rotavirus aangeboden. Een infectie met het rotavirus veroorzaakt een ontsteking aan maag en darmen. Kinderen die gevaccineerd zijn tegen het rotavirus, hebben een kleinere kans om erg ziek te worden van het virus. In tegenstelling tot de overige vaccinaties, is de rotavaccinatie een drinkvaccin die de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van Yunio tijdens het 2 maanden en 3 maanden consult zal toedienen. Meer informatie over het vaccin vind je op www.rivm.nl

Wijzigingen vanaf 2025

Vanaf 2025 gaat het vaccinatieschema veranderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen nog beter beschermd zijn als ze sommige vaccinaties op een andere leeftijd krijgen. Lees hier wat er verandert en waarom.

Toestemming vaccinatie en registratie

Voor het geven en het registreren van de vaccinatie aan je kind, vraagt de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts je toestemming voor:

  • het geven van de vaccinaties, en
  • het uitwisselen van gegevens tussen de Yunio Jeugdgezondheidszorg en het RIVM .

Een mondelinge toestemming is hiervoor voldoende en is geldig voor het hele programma. Je kunt je toestemming ook instellen in Mijn Kinddossier en op ieder moment weer intrekken. 
Wil je meer weten over deze toestemming, de gegevensuitwisseling en voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld? Kijk op de website van het rijksvaccinatieprogramma.

Vaccinaties op maat

Wil je voor meer ziekten vaccineren dan de standaard vaccinaties, dat kan...

Reizigersvaccinaties voor kinderen

Ga je met kinderen op reis naar een verre en/of tropische bestemming?

Andere ouders over vaccineren

Met een goed gesprek wordt vaccineren een bewuste keuze. Lees hier hoe andere ouders die bewuste keuze konden maken...

Informatie voor zorgprofessionals

Ben jij zorgprofessional en wil je meer weten over vaccineren? Kijk hier