Skip to main content

Neonatologie nazorgpoli: één plek voor al jouw vragen

Is jouw kind te vroeg geboren, met een te laag gewicht of een moeizame start, dan is hij waarschijnlijk een tijdje in het Slingeland Ziekenhuis gebleven ter controle. Maar wanneer je kind weer mee naar huis mag is dat superfijn nieuws! Ander goed nieuws is dat jij er – ook dan – niet alleen voor staat. Want met vragen over de groei en ontwikkeling van je kind, kun je terecht bij de Neonatologie Nazorgpoli.

Hier werken kinderartsen nauw samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van Yunio, en dat is prettig voor jou, want het betekent dat je precies weet waar en bij wie je moet zijn. Je hoeft ook niet meer apart naar het consultatiebureau, want na een afspraak bij de kinderarts heb je ook altijd een afspraak bij de jeugdverpleegkundige van Yunio. Eén plek voor alle vragen over jouw kind, handig toch?

Overleg

Alle Nazorgpoli kinderen worden in het teamoverleg besproken. Wanneer er belangrijke adviezen uit dit overleg naar voren komen, laten we je dat weten. 

Ondersteunende hulp

Wanneer dit nodig is, kunnen we hulp voor je inschakelen van bijvoorbeeld de kinderfysiotherapeut, (pre)logopediste, lactatiekundige, diëtiste, maatschappelijk werker, orthopedagoog of psycholoog. 
 

Afspraken: hoe vaak en met wie?

In de eerste week na thuiskomst van je kind uit het Slingeland Ziekenhuis, word je gebeld door de neonatologieverpleegkundige. Tijdens dit gesprek bespreken jullie de overgang van het ziekenhuis naar huis en hoe het thuis met jullie gaat.

Tijdens de opname van je kind heb je al kennisgemaakt met de jeugdverpleegkundige van Yunio. Binnen twee weken na thuiskomst neemt zij contact met je op om een huisbezoek te plannen. Tijdens dit huisbezoek leren jullie elkaar beter kennen, je kind kan gewogen worden en er is tijd en ruimte om je vragen te stellen.

Na het huisbezoek kom je gedurende het eerste jaar regelmatig bij de Nazorgpoli. Tijdens deze afspraken wordt je kind onder andere gewogen en gemeten. Ook wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Zo monitoren we samen de groei en ontwikkeling van je kind. Tijdens deze afspraken kun je vragen stellen en kan je kind gevaccineerd worden.

Gezamenlijke afspraak
Er is een nauwe samenwerking tussen het Slingeland Ziekenhuis en Yunio jeugdgezondheidszorg. Tijdens de afspraken zie je de kinderarts in combinatie met de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Gezamenlijk monitoren zij de groei en ontwikkeling van je kind.

Jeugdverpleegkundig spreekuur
Om snel antwoord te krijgen op eventuele vragen of zorgen, is er tweemaal per maand op woensdagochtend een jeugdverpleegkundig spreekuur in het Slingeland Ziekenhuis. Als je niet kunt wachten tot de volgende reguliere afspraak, neem dan contact op met één van de jeugdverpleegkundigen. 
 

Je kindje is 4 jaar geworden. Wat verandert er?

De controle van je kindje op de Nazorgpoli door Yunio stopt. Wel blijft, als dat nodig is, de kinderarts je kindje behandelen. Daarvoor kun je terecht op het poliklinische spreekuur van de kinderarts. Yunio draagt de begeleiding over aan de jeugdgezondheidsdienst van de GGD Noord- en Oost Gelderland. Zij verzorgen namelijk ook de jeugdgezondheidszorg op scholen.

Naar school
Vanaf 4 jaar gaat je kindje naar de basisschool. Ook tijdens deze nieuwe periode blijft het belangrijk om de ontwikkeling van je kindje te volgen. Daarbij staan alvast een aantal onderzoeken gepland voor wanneer je kindje in groep 1 zit, bijvoorbeeld een gezondheidsonderzoek en een spraak-taal onderzoek van de GGD en een onderzoek naar het bewegingspatroon en de motoriek van je kind bij de fysiotherapie in het Slingelandziekenhuis.

Meer informatie hierover vind je op de website van het Slingeland Ziekenhuis

Contact met GGD NOG
Aan elke school is een jeugdgezondheidsteam van GGD NOG verbonden. Wanneer je kind in aanmerking komt voor een onderzoek, krijg je vanzelf bericht.  Binnenlopen tijdens een spreekuur van de jeugdverpleegkundige van de GGD op school kan natuurlijk ook.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn als volgt bereikbaar:

  • per mail: jgz@ggdnog.nl
  • telefonisch op werkdagen van 8.00-12.00 uur: 088 – 334 31 00

Meer weten over het werk van GGD NOG en de jeugdgezondheid? Kijk dan op de website van GGD NOG: www.ggdnog.nl.


Nazorgpoli team - Yunio

Medewerker

Anne Leferink - ten Broeke

Jeugdverpleegkundige
Medewerker

Eufriede Eelderink

Jeugdverpleegkundige
Medewerker

Ingrid ter Beest

Jeugdverpleegkundige
Medewerker

Anke Vos

Jeugdarts
Medewerker

Yon Mooren

Jeugdarts