Skip to main content

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist jouw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk.

Het is niet mogelijk om alle klanten over onze ontwikkelingen mee te laten praten. Daarom werken wij met een clientenraad en commissies. Ieder onderdeel van Sensire, en dus ook Yunio, heeft een eigen commissie. Zij denken en praten mee over de manier waarop zorg wordt verleend. De commissie heeft een aantal rechten. 

De commissie Yunio is geïnteresseerd in jouw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de commissie gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

  • de kwaliteit van zorg
  • hoe het geld wordt uitgegeven
  • informatieverstrekking aan klanten
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken
  • het omgaan met de privacy
  • het klantdossier waaronder Mijn Kinddossier

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Voor persoonlijke klachten heeft Sensire/Yunio een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure. 

De commissie Yunio is te bereiken via telefoonnummer via het ambtelijk secretariaat op 06 - 229 72 55 7 (Karin Klein Goldewijk) of  06 128 703 62 (Esther Oosterink) en via e-mail: cr@yunio.nl.

Bekijk hier het reglement van Yunio en van de centrale clientenraad.

 

Lid worden van de commissie Yunio?
Regelmatig zijn er vacatures in de commissie van Yunio. Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via cr@yunio.nl.


Digitale ouderpanel

Yunio kent ook het 'Digitale Ouderpanel'. Dit panel bestaat uit honderden leden, allen klant bij Yunio. Zij ontvangen met enige regelmaat via een digitaal format een vragenlijst over uiteenlopende onderwerpen. Zo krijgt Yunio inzicht in de mening van ouders over deze onderwerpen, zoals over digitale zorg of persoonlijke chat. 

Ook aanmelden voor het digitale ouderpanel??

 

Klik hier