Skip to main content

ANBI

Yunio is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je donatie aan Yunio aftrekbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting. Ook zijn zowel Yunio als Sensire vrijgesteld van (schenk- of erf-) belasting over ontvangen giften. Je donatie komt daarmee in zijn geheel ten goede aan de zorg die Yunio biedt.

Doelstellingen

Als onderdeel van Sensire is Yunio al meer dan zestig jaar in de achterhoek actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. De gedreven professionals van Yunio zetten zich vol overtuiging in voor de ontwikkeling van het jonge kind. Dat doen we in nauwe samenwerking met ouders en verzorgers, vanuit overtuiging: Groeien doe je samen.

De stichting Sensire/Yunio heeft als financieel beleid dat ze gericht is op de contiuniteit van de zorgverlening en de bedrijfsvoering. De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn het realiseren van een gezonde exploitatie, liquiditeits- en solvabiliteitspositie.

Lees wat ons drijft: groeien doe je samen

Verantwoording

In het jaarverslag legt Yunio verantwoording af over de wijze waarop wij onze middelen besteden. Ook vind je hierin een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en informeren we je over de hoofdlijnen van het beleidsplan.

>> Bekijk hier de jaarverslagen van Yunio. 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor bestuurders is vastgelegd in de statuten van de Stichting Sensire.

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschiedt namens de stichting Sensire door de raad van toezicht. De beloning van de raad van bestuur wordt vastgesteld binnen de kaders van de Zorgbrede Governance code. Medewerkers van stichting Yunio worden beloond conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Gedetailleerde informatie over het beloningsbeleid van de Stichting Sensire is te vinden op de pagina Governance van Sensire.

>> Bekijk hier de pagina Governance van Sensire

Financiële verantwoording

Stichting Yunio behoort tot het Sensire concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Sensire te Varsseveld. De jaarrekening van Stichting Yunio is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sensire. Kijk op de pagina Governance van Sensire om meer te lezen en de financiële verantwoording te bekijken. 

>> bekijk hier de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sensire.

Geïnteresseerden kunnen voor aanvullende informatie over de ANBI-status van Stichting Yunio contact opnemen met fa@sensire.nl.

>> Bekijk hier het standaardformulier ANBI voor Yunio

 

Jaarrekening 2021 Stichting Yunio

Jaarrekening 2022 Stichting Yunio

Overige gegevens

Stichting Yunio

Boterstraat 2

7051 DA Varsseveld 

www.yunio.nl 

RSIN 810217302

De raad van bestuur Sensire/Yunio wordt gevormd door Renée Wilke en Maarten van Rixtel

Meer informatie over de ANBI-status kun je opvragen via fa@sensire.nl